فروشگاه زنجیره ای آس مارکت
هر سوپر مارکت یک آس مارکت

فروشگاه های ما

فروشگاه های ما را از اینجا پیدا کنید

0
شعبه

فروشگاه آس مارکت شعبه 1: استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهربرازجان – خیابان بازار روز- بن بست شجاع الدین

فروشگاه آس مارکت شعبه 2: استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهر برازجان – محله قلعه – خیابان امام خمینی- بلوار دکترشریعتی

فروشگاه آس مارکت شعبه 3 (عمده و خرده فروشی) : استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهر برازجان – محله قلعه – خیابان شریعتی – کوچه 14 امام خمینی- کوچه 21 شریعتی

فروشگاه آس مارکت شعبه 4: استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهربرازجان – کوی شهرداری – خیابان شهرداری – کوچه معلم 18

فروشگاه آس مارکت شعبه 5: استان بوشهر-شهرستان دشتستان – شهربرازجان –شهرک شهید اسدی – بلوار بسیج –خیابان شهید پاپری

فروشگاه آس مارکت شعبه 6: استان بوشهر- شهرستان کنگان – شهربنک – محله شمالی – خیابان ابن سینا – معبر آخر- بلوار امام حسین

فروشگاه آس مارکت شعبه  7: استان بوشهر- شهرستان کنگان – بخش مرکزی – شهر کنگان – محله گردان – کوچه 26امام خمینی

فروشگاه آس مارکت شعبه 8: استان بوشهر- بوشهر- خیابان چمران (چهار باندی ) – مرکز خرید خانواده – روبروی کارواش آینه

فروشگاه آس مارکت شعبه 9: استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهر شبانکاره – خیابان امام – جنب بانک ملی – فروشگاه تعاونی

فروشگاه آس مارکت شعبه 10: استان بوشهر- شهرستان دشتستان – شهربرازجان – روستای دهقاید – جنب عابر بانک ملت-روبروی مرکزفرهنگ قدیم

فروشگاه آس مارکت شعبه 11: استان بوشهر – روستای دویره – میدان امام حسین – سمت راست

فروشگاه آس مارکت شعبه 12: استان بوشهر- روستای دوراهک – خیابان بسیج – جنب فلکه بنیاد

فروشگاه آس مارکت شعبه 13: استان بوشهر – شهرستان دشتستان – آبپخش – خیابان اصلی – جنب داروخانه دکتر شریفی

فروشگاه آس مارکت شعبه 14: استان بوشهر – شهرستان دشتستان – دالکی – خیابان شهداء – نرسیده به پمپ بنزین صولت پور –پشت بانک صادرات

فروشگاه آس مارکت شعبه 15: استان بوشهر – تنگک2 – روبروی لوازم خانگی قائم

فروشگاه آس مارکت شعبه 16: استان بوشهر – سعدآباد – اول پل سعدآباد – جنب کمیته امداد

فروشگاه آس مارکت شعبه 17 : استان بوشهر – گناوه – محله سادات – بلوار امام حسین (ع) – نبش فرعی 37

فروشگاه آس مارکت شعبه 18: استان بوشهر – کاکی – اتوبان کنگان / بوشهر- روبروی مسجد حضرت فاطمه زهرا (س)

فروشگاه آس مارکت شعبه 19: استان بوشهر – عالی شهر – فاز سوم – بلوار شهدای گمنام

فروشگاه آس مارکت شعبه 20: استان بوشهر – گناوه – بلوار امام علی – بعد از جهاد سازندگی – روبروی محله یازده دستگاه

فروشگاه آس مارکت شعبه 21: استان بوشهر – شهرستان دیر- شهر دوراهک – خیابان اصلی – روبروی مسجدالنبی

فروشگاه آس مارکت شعبه 22: استان بوشهر – شهرستان کنگان – شهر کنگان – بلوار امام حسین (خط محرم) – روبروی ایثار

فروشگاه آس مارکت شعبه 23: استان بوشهر – شهرستان دشتستان – کیلومتر 5 جاده برازجان به سمت اهرم – روستای بنداروز

فروشگاه آس مارکت شعبه 24: استان بوشهر – شهرستان دشتستان – بخش سعد آباد – شهر وحدتیه – محله بی براء – بلوار شهدا –کوچه آیین

فروشگاه آس مارکت شعبه 25: استان بوشهر – شهرستان کنگان – شهر بنک – محله شهرداری – خیابان شهید مهدی ربیعی معبر آخر- بلوار امام حسین

فروشگاه آس مارکت شعبه 26: استان بوشهر – شهرستان دشتی – شهر خورموج – خیابان طالقانی – نبش کوچه 4

فروشگاه آس مارکت شعبه 27 (عمده فروشی) : استان بوشهر – شهرستان دشتستان – شهر برازجان – محله کلیجا – خیابان سلمان فارسی –روبروی سردخانه لیان

اسکرول